.

Znalecká činnost

Oceňuji především

Bytové domy, rodinné domy
Bytové jednotky, nebytové prostory
Budovy a haly
Rekreační a zahrádkářské chaty
Garáže, vedlejší stavby
Studny, venkovní úpravy
Pozemky
Trvalé porosty
Věcná břemena

Znalecké posudky provádím pro účely

soudní a majetkové spory
koupě a prodej nemovitých věcí
vypořádání podílového spoluvlastnictví
dědické a pozůstalostní řízení
rozvod manželství
darování nemovitých věcí
převod nemovitých věcí
exekuční řízení
dražby nemovitých věcí

Zadavatelé pro které vyhotovuji znalecké posudky

Královéhradecký kraj
Notářská kancelář v Jaroměři – Mgr. Lubislava Randusová
Exekutorský úřad Praha 1 – JUDr. Ivo Luhan
Exekutorský úřad Plzeň – JUDr. Vendula Flajšhansová
Okresní soud v Hradci Králové
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Policie České republiky
Advokátní a insolvenční kanceláře
Města a obce v Královéhradeckém regionu
Fyzické a právnické osoby