.

O mně

Jiří Mikulka - znalecké posudky

Pocházím z lázeňské obce Velichovky. V průběhu let jsem se přestěhoval do Jaroměře, kde jsem se trvale usadil. Vystudoval jsem gymnázium a následně vysokou školu se zaměřením na dopravní stavby.

Poté jsem začal s dálkovým studiem a stal jsem se úspěšným absolventem znalecké školy se specializací na oceňování nemovitostí.

Jiří Mikulka znalec oceňování, znalecké posudky

V roce 2000 jsem byl jmenovaný jako znalec rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. Spr.2210/2000, v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Jsem zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.

Znalecké činnosti se věnuji od roku 2000, a za tu dobu jsem vypracoval přes 800 znaleckých posudků. Převážně se jedná o ocenění rodinných domů, hospodářských usedlostí, bytových jednotek, rekreačních objektů, pozemků a rovněž i výrobních, provozních a skladových objektů a rozsáhlejších areálů (viz. významné referenční zakázky).  Jsem členem Komory znalců Východní Čechy.

Znalecké posudky provádím především v rámci celého Královéhradeckého kraje, tzn. v okresech Náchod, Trutnov, Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, případně po domluvě i v dalších regionech.